dinsdag 5 april 2016

Laatste nieuws

Breedband Alkmaar-Buiten nieuwsbrief april 2016
Bestaat Breedband Alkmaar-buiten nog?
Jawel, maar we hebben niet meer alles in eigen hand.
Eén ding is zeker: glasvezel gaat komen in de buitengebieden.
Als we kijken naar de resultaten van de vraagbundeling, dan kunnen we stellen dat deze, met name, in de buitengebieden is geslaagd.  Zo is in De Woude, Driehuizen en Zuidschermer een percentage van boven de 60% behaald. De grote kernen als De Rijp, Schermerhorn en Stompetoren, met een percentage onder de 10%, zijn echter flink achtergebleven.
Juist deze kernen hadden we nodig om het totale financiële plaatje rond te krijgen. Nu zagen we dit al een tijdje aankomen en om die reden heeft Breedband Alkmaar-Buiten veel tijd gestoken in het krijgen van steun van de gemeente Alkmaar en de provincie Noord-Holland.
Deze instanties mogen echter alleen steun verlenen aan de aanleg van glasvezel in de zogenaamde "witte" gebieden. "Witte" gebieden zijn die gebieden waar geen kabelaansluiting aanwezig is en de downloadsnelheid lager is dan 30 Mbit/seconde. De hoop is dat als we de witte gebieden kunnen uitrolllen, de belangstelling vanuit de kernen zal toenemen en we het hele gebied kunnen gaan  aansluiten.
Er zijn gesprekken geweest met de gemeente Alkmaar voor een garantstelling voor een lening. Alkmaar heeft tijdens deze gesprekken toegezegd voor een deel garant te willen staan, maar verreweg het grootste deel van de garantstelling zou moeten komen van de provincie.
De provincie is echter niet alleen in gesprek met BAB, maar ook met de overige initiatieven in de provincie. De provincie heeft hierop besloten een adviesbureau in te schakelen om een onderzoek te doen naar de wijze waarop het beste steun kan worden verleend aan de uitrol van snel internet voor de "witte" gebieden in de hele provincie.


Noord-Holland noord is een grote witte vlek op het gebied van internetsnelheid


Dit adviesbureau heeft, na onderzoek, een aanbeveling gedaan die ongeveer neer komt op het volgende:
 Constatering adviesbureau:
 • Er zijn ongeveer 19.000 adressen in het witte gebied in Noord-Holland.
 • De enige serieuze optie voor snel internet is glasvezel.
 • Aanleg van glasvezel op deze adressen levert een substantiële bijdrage aan de leefbaarheid en economische ontwikkeling in deze gebieden.
 • Het is van belang dat de provincie Noord-Holland de aanleg steunt.
Het steunen van deze aanleg kan op twee manieren gebeuren:
 • Top-Down
  Dit betekent dat de provincie de grote marktpartijen (KPN, Ziggo, CIF) subsidieert om de aanleg van de, in de ogen van deze marktpartijen, onrendabele aansluitingen mogelijk te maken.
  Voor 5% van de adressen is aanleg van glasvezel door een marktpartij te duur en zal naar een andere oplossing worden gezocht.
 • Bottom-Up
  Dit betekent dat de provincie de bestaande burgerinitiatieven zal steunen om de aanleg in hun gebied mogelijk te maken. Dit is dus steun verlenen aan Breedband Alkmaar-Buiten, maar ook aan de overige initiatieven in Noord-Holland, om hun doelstellingen mogelijk te maken.
Het advies van het bureau is om de Top-Down benadering te kiezen. Hun argumenten hiervoor zijn schaalgrootte en uniformiteit. Er zou dus een grotere efficiency kunnen worden bereikt door alles bij één partij te leggen. Medio 2020 zou een substantieel deel van het aantal witte adressen in de provincie Noord-Holland moeten zijn aangesloten op glasvezel.
De provincie neemt in mei/juni een besluit over de te volgen richting.
Wat betekent dit nu voor gebied waarin Breedband Alkmaar-Buiten opereert, wanneer de provincie de aanbevelingen overneemt:
 • Aanleg van glasvezel op de 95% meest rendabele "witte" adressen lijkt er te komen. Wanneer dit zal gebeuren en wat precies de meest rendabele adressen zijn weten we niet.
 • - Wat is een substantieel deel in 2020: 95% of 20%?
 • - Wanneer behoort een adres tot de 5% die niet wordt aangelegd?
 • Het is allemaal nog niet gedefinieerd.
 • Wat de rol van Breedband Alkmaar-Buiten hierin precies wordt is niet duidelijk.
 • Alle adressen die niet in het witte gebied vallen,dit zijn voornamelijk de kernen, vallen niet onder de regeling van de provincie en het is ter beoordeling van de gekozen marktpartij of er daar al dan niet glasvezel wordt aangelegd.
 • Er komt:
 • -  geen "open netwerk" en dus geen concurrentie.
 • waarschijnlijk een buitengebiedtoeslag voor de adressen in de "witte" gebieden.
 • Hierdoor zal op termijn een aansluiting duurder zijn dan de aanbieding van BAB.
Bestuur en directie van BAB zullen de komende periode hun uiterste best doen om invloed uit te oefenen op het besluit van de provincie. 
Verder is het geld van BAB bijna op. Wij zijn dus genoodzaakt te bezuinigen. Dit betekent concreet dat op 19 juni het kantoor op de Volger worden gesloten en dat we vanaf nu telefonisch al moeilijker te bereiken zijn. Via onze website kunt u ons natuurlijk gewoon blijven benaderen. 
Zodra er meer bekend is over het besluit van de provincie zullen we u informeren.
Met vriendelijke groet,
Breedband Alkmaar-Buiten


Volg ons ook op


facebook.png
Twitter.png
Website.png
Cooperatie Breedband Alkmaar-Buiten is een bewonersinitiatief zonder winstoogmerk.
In de vorm van een coöperatie leggen bewoners hun eigen netwerk aan, beheren dat netwerk en kunnen zorgen voor een uitstekende dienstverlening naar alle leden.
Een bewonersinitiatief gaat ook voor zeggenschap voor alle leden over het eigen netwerk, de diensten en de organisatie.
Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat
alle woningen in een gebied worden aangesloten op een breedbandnetwerk. De opwaarderingen van de bestaande kopernetwerken en de aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken vindt helaas alleen plaats in de kernen van steden en dorpen.
De kleine kernen en de buitengebieden vinden de huidige netwerkaanbieders niet passen binnen hun businessmodel en worden als onrendabel beschouwd.

Onze Breedband Coöperatie gaat voor het aansluiten van alle woningen en bedrijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten